Klimatická konference v Paříži

obrázek
Od 30. listopadu do 11. prosince se v Paříži konala Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, tzv. COP 21.

Cílem COP 21, též známé jako Klimatická konference v Paříži, bude po více než 20 letech jednání OSN dosáhnout pevné, právně závazné a univerzální dohody o klimatu, s jednotným cílem udržet globální oteplování pod hranicí 2°C.

Za tímto účelem musí každá ze 196 zemí OSN předložit vlastní plán na snižování emisí skleníkových plynů. Česko to už udělalo prostřednictvím Evropské unie, která chce do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 40 % oproti roku 1990. Francie bude hrát v pořádání této mezinárodní konference vedoucí roli - COP21 bude jednou z největších mezinárodních akcí, které se kdy v zemi konaly. Očekává se účast až 50 tisíc návštěvníků, z toho 25 tisíc oficiálních delegátů z vlád, mezivládních organizací, agentur OSN, nevládních organizací a občanské společnosti.

Dohoda, která vzejde z konference v Paříži, by měla nahradit Kjótský protokol z roku 1997. Kodaňský klimatický summit v roce 2009 nesplnil očekávání. Nyní zástupci jednotlivých států doufají v dosažení nové a ambicióznější celosvětové závazné dohody o omezení emisí oxidu uhličitého.

Na stránkách EHPA naleznete český text, který popisuje výzvu v rámci konference k vyššímu používání tepelných čerpadel.  Více informací o konferenci a dohodě, která má z jednání vzejít, naleznete na oficiálních stránkách COP 21

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ