O Asociaci

Asociace pro využití tepelných čerpadel
je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel v České republice.

Činnost

Semináře:

 • Obecná problematika tepelných čerpadel.
 • Navrhování.
 • Ekonomika.
 • Legislativa.
Cílová skupina:
 • Semináře pro Českou komoru architektů.
 • Semináře pro Komoru stavebních inženýrů.
 • Semináře pro projekční organizace.
 • Semináře pro státní správu.

Školení - kurzy:

 • Zdroje nízkopotenciálního tepla.
 • Geologie.
 • Provádění zemních kolektorů.
 • Vodní zdroje pro tepelná čerpadla – podmínky jímání.
 • Carnotův cyklus.
 • Technologie a konstrukce tepelných čerpadel.
 • Topné soustavy ve vztahu k tepelným čerpadlům.
 • Ekonomika.
 • Legislativa.
Cílová skupina:
 • Cílené školení dle zájmových skupin pro firmy.

Exkurze:

 • Exkurze v tuzemsku na referenčních zdrojích na bázi tepelných čerpadel.
 • Exkurze v zahraničí na referenčních zdrojích na bázi tepelných čerpadel.
 • Provádění zemních kolektorů.
Cílová skupina:
 • Jedno či dvoudenní exkurze, určené pro státní správu a vybrané organizace.

Projekty: 

 • Koordinace a spolupráce na zpracování plošných studií a projektů měst a obcí.

Legislativa:

 • Úzká spolupráce se státními i nestátními institucemi na vypracování legislativy pro danou problematiku.
 • Posuzování vhodnosti podmínek pro dotační politiku.

Prezentace:

 • Vydávání pravidelného zpravodaje.
 • Zřízení vlastního poradenského střediska a výstavní síně tepelných čerpadel.
 • Spolupráce na organizaci výstav a kongresů.

Certifikace:

 • Účast na zajištění certifikace tepelných čerpadel v rámci EU organizované EHPA.

Právní poradna:

 • Zajištění právní pomoci členům 
 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

 • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
 • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
 • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
 • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ