Značka kvality Q

Asociace pro využití tepelných čerpadel
zaštiťuje a propaguje evropskou značku kvality tepelných čerpadel Q, pro tepelná čerpadla prodávaná na našem trhu.

Značka kvality Q

Databáze pridělených značek kvality zde

Seznam zkušeben registrovaných v EHPA

O Značce kvality

Značka kvality EHPA  - štítek kvality pro tepelná čerpadla má historický základ v činnosti sdružení tepelných čerpadel zemí Německa, Rakouska a Švýcarska, kdy vznikla potřeba vytvořit společný soubor požadavků na zajištění kvality výrobků a služeb pro tepelná čerpadla (označení kvality D-A-CH pro německy mluvící země).

Myšlenka byla dále rozvíjena v Evropské asociaci tepelných čerpadel - EHPA, která v současné době sdružuje 21 zemí a neustále se rozšiřuje. Za účelem zohlednění tohoto vývoje, bylo pro společenství EHPA označení kvality D-A-CH postupně nahrazeno značkou kvality EHPA. Kromě zakládajících zemí je již v současné době značka kvality přidělována v dalších zemích, ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku a od letošního roku také na Slovensku a v České republice.

Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), jako zakládající člen EHPA, vytvořila podle pravidel EHPA národní komisi, která je oprávněna udělovat značku kvality platnou v České republice.

Značka kvality může být přiznána tepelným čerpadlům pro vytápění s elektrickým pohonem, s ohřevem nebo bez ohřevu TV, s tepelným výkonem do 100 kW, kde tepelná energie je odebírána ze vzduchu, země nebo vody.

 

„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériích, může úspěšně napomoci dalšímu rozvoji rostoucího trhu tepelných čerpadel a to zejména tím, že:

 • Poskytuje spotřebiteli jistotu, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry
 • Potvrzuje, že dovozce nebo výrobce poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť.
 • Je podkladem pro přidělování dotací a podpor na tepelná čerpadla.
 • Odděluje na trhu prověřené značky tepelných čerpadel a značky, u kterých nejsou udávané paramerty nezávisle kontrolovámy .

 Pro přidělení značky kvality EHPA musí tepelné čerpadlo splňovat kriteria testu EHPA a distributor musí splňovat tyto kíčové požadavky.

1.  shoda všech hlavních komponentů a soulad s mezinárodními  a  vnitrostátními předpisy a nařízeními (CE)

 2. hodnoty sezónního topného faktoru (SCOP), určeného podle zkušebních předpisů EHPA pro tepelné čerpadlo, musí splňovat následující minimální požadavky. Určují se u tepelných čerpadel pro vytápění pro průměrné klima a nízkoteplotní aplikace.

Slaná voda do vody: 4.10 minimální hodnoty efektivnosti (COP)

 • země  - voda                       4,10
 • voda -  voda                        4,10
 • vzduch - voda                      3,50
 • přímé odpařování - voda     4,10
 • vzduch – vzduch                 3,40

Pro tepelná čerpadla jen pro ohřev teplé vody není požadavek minima topného faktoru stanoven. Jediným požadavkem je dosažení teploty teplé vody 52°C.

3.  Potvrzení hladiny akustického výkonu

.4.  Existence prodejní sítě, technické podpory a servisu.

5.  Dokumentace k tepelnému čerpadlu v českém jazyce

6. Existence servisní sítě s 24. hodinovou reakční dobou.

7.  Dvouletá plná záruka se závazkem dodávek náhradních dílů po dobu nejméně deseti let.


Úplný seznam certifikovaných tepelných čerpadel, označených značkou kvality EHPA, bude postupně k dispozici a aktualizován na stránkách www.avtc.cz, v sekci "databáze".

Ceny platné za přidělení značky kvality uvedené v dokumetaci a pravidlech  EHPA jsou zde

Žádost o přidělení značky kvality na tepelná čerpadla naleznete zde

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

 • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
 • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
 • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
 • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ