O Asociaci

Asociace pro využití tepelných čerpadel
je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel v České republice.

Chci certifikát firmy

Certifikovaný dodavatel 

 instalací tepelných čerpadel

O vydání certifikátu může požádat firma nebo fyzická osoba, která provádí montáže systémů s tepelnými čerpadly.

Základní kritéria, která musí žadatel o certifikát splnit:

 • Člen AVTČ, který se řídí Kodexem montážních firem
 • Absolvoval úspěšně specializovaný kurz  EU-CERT.HP s platným certifikátem
 • Má certifikát na montáž a uvedení do provozu na tepelná čerpadla od příslušného výrobce, nebo dodavatele,  který je též členem AVTČ  a dodržuje jeho podmínky pro instalace
 • Praxe v oboru minimálně 3 roky a prokazatelně instaloval nejméně 10 systémů s tepelnými čerpadly od         výrobce nebo dodavatele, který je členem AVTČ a nebo má platné protokoly z certifikované zkušebny.

Jak lze certifikát získat:

 • Firma nebo fyzická osoba požádá o certifikát a pošle seznam realizovaných instalací, které je možno prohlédnout
 • Technická komise vybere dvě realizace a zajistí jejich fyzické prohlédnutí
 • Technická komise vydá certifikát a zajistí jeho uvedení na web

Cílem certifikace firem je:

 •  pro zákazníka jistota při výběru montážní firmy
 •  pro zákazníka možnost na webu www.avtc.cz  zkontrolovat zda má firma platnou certifikaci
 •  pro firmu nebo fyzickou  osobu je certifikát reklamou podporovanou na webu AVTČ a na všech výstavách, seminářích a materiálech, které  AVTČ vydává.  

V průběhu platnosti certifikátu je technická komise oprávněna provést průběžnou kontrolu instalovaných systémů s tepelným čerpadlem.

Platnost certifikátu je 36 měsíců a pak se musí obnovit.

Pro zachování objektivnosti při udělování certifikátu, se provede ověření se zpětnou kontrolou u zákazníků, jejich spokojenost a to nezávislým akreditačním subjektem a teprve po kladném výsledku je certifikát přidělen.

Za prohlídku systému s TČ a ověření u zákazníka je stanovena zavádějící cena pro prvních 10 certifikátů 2 500,-Kč a pak bude cena za vydání 5 000,-Kč.

Cena za obnovení certifikátu na dalších 24 měsíců činí 5 000,- Kč

Certifikovaná montážní firma pro instalace tepelných čerpadel

 - takto označené údaje jsou povinné

required
 
required

.

Podmínky certifikace firem (PDF 322 kB)
 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

 • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
 • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
 • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
 • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ