Certifikace

Asociace pro využití tepelných čerpadel
je oprávněna pro certifikaci jak jednotlivých pracovníků, tak i společností, zabývajících se instalacemi tepelných čerpadel.

V důsledku přechodu na certifikaci Heat Pump KEYMARK byla školení ve většině evropských zemí pozastavena. Organizují se a vydávají pouze prodloužení certifikace EU-CERT.
Od roku 2006 se vzdělávací systém instalatérů tepelných čerpadel rozšířil v celoevropském měřítku a AVTČ jako EHPA (Evropská asociace tepelných čerpadel) školí podle jednotných osnov a skript vytvořených v EHPA a aplikovaných na českou národní strukturu. Eurocertifikáty EU_CERT.HP mají všechny atributy doporučené organizací EHPA. Školení zahrnuje oblast znalostí o marketingu, výpočtech nákladů na TČ včetně ekonomického zhodnocení, o ekologii a vlivu TČ na životní prostředí, základní informace o geologii, o energetické efektivitě budov, zdrojích tepla a jejich ekonomického využití. V praktické části jsou prohloubeny znalosti zejména o regulaci v závislosti na požadavcích zákazníka, o technických způsobech jak zajistit kvalitní dodržení hygienických požadavků hlavně na hluk a novinky pro kvalitní servis. Na závěr kurzu musí účastníci složit závěrečné zkoušky a tím splní podmínky získání eurocertifikátu. Zkušební komise je obvykle pětičlenná. V roce 2007 byli první absolventi tohoto kurzu. V rámci hodnocení v EHPA jsme byli oceněni za dobrou úroveň i organizační zajištění.

Eurocertifikát

Eurocertifikát

seznam absolventů

Technická komise AVTČ v souladu s cílem dbát o dobrou profesní úroveň členů, provádí u zájemců, kteří o to projeví zájem, kontrolu kvality provádění instalací tepelných čerpadel a na základě hodnocení uděluje certifikát "Certifikovaná montážní firma pro instalace tepelných čerpadel". podmínky certifikace zde.

Certifikace firem

seznam firem

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ