školení 406/2000 Sb.

Profesní zkouška dle z. 406/2000 Sb.

Školení a profesní zkoušky podle z. 406/2000 Sb.

limit 10 osob

31. 7. 2024

Dopraváků 749/3
184 00 Praha

Školení a profesní zkoušky dle zákona 406/2000 " Zákon o hospodaření s energiemi" pro profesní kvalifikaci 26-074-M Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.

  • 8:00 – 8:15 – seznámení s požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)
  • 8:15 – 9:15 – seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 1
  • 9:15 – 9:30 – přestávka 
  • 9:30 -10:30 – seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 2
  • 10:30- 10:45 – přestávka 
  • 10:45- 11:15 – písemná část zkoušky 
  • 11:30 – 17:00 – praktické a ústní zkoušky, vyhodnocení 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba. Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let. Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Školení je limitováno pro 10 účastníků.

Poplatek za zkoušku: 

  • za úvodní zkoušku 5 000 Kč bez DPH
  • za zkoušku pro prodloužení osvědčení 2 500 Kč bez DPH (po předložení kopie původního osvědčení)