Činnost asociace

Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) je profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členy asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Hlavním cílem AVTČ je podpora rozvoje tepelných čerpadel a edukace laické i odborné veřejnosti.

Semináře

Cílová skupina:

Školení a kurzy

Cílová skupina:

Exkurze

Cílová skupina:

Projekty

Legislativa

Prezentace

Certifikace

Právní poradna