AVTČ a Ministerstvo průmyslu se společně obrací na ERÚ, majitelé tepelných čerpadel nemohou doplácet za chyby ostatních

Datum: 19.2.2024
Asociace pro využití tepelných čerpadel obdržela za poslední tři měsíce více než padesátku dotazů s žádostí o vysvětlení nového přístupu státu k majitelům tepelných čerpadel. Pochybnosti o budoucnosti úsporné a ekologické technologie a o její podpoře v Česku totiž vzbuzuje nový přístup ERÚ. Letošní poplatky v regulované složce ceny elektřiny se totiž právě majitelům tepelných čerpadel navýšily ze všech nejvíce a Úřad na jejich námitky zatím nereaguje. Asociace přesto přichází s žádostí o 50% odpuštění poplatků za OZE těm, kdo do úspor investovali a zvýhodnění sazby d57D pro majitele tepelných čerpadel.

„Přístup Energetického regulačního úřadu vzbudil pozdvižení ihned po oznámení letošních cen regulované části elektřiny. Téměř tři měsíce se tedy snažíme upozorňovat na možné dopady přístupu, dle kterého mají na obnovitelné zdroje nejvíce doplácet ti, kdo do nich sami nejvíce investují, zatím ale nevidíme snahu ani o hledání kompromisu,“ upozorňuje předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel Radek Červín. Asociace a výrobci dle něj ale roli státu nahradit nedokáží. V reakci na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu ze 23. ledna se proto rozhodla na MPO obrátit s žádostí o jednání a společně se teď chtějí pokusit cenovou politiku úřadu zvrátit.

Vedení asociace upozorňuje, že rozumí potřebě do rozpočtu finance získat – platby za PoZE nelze plně hradit z Modernizačního fondu a dlouhodobě proto dvě třetiny z nich nesou soukromé firmy, OSVČ a domácnosti. Oponuje ale argumentaci, která staví majitele tepelných čerpadel proti těm, kdo investovali do solárních panelů, a varuje že namísto toho, aby ERÚ více podporovalo maximální efektivitu spočívající v kombinaci technologií, vyhrožuje navyšováním poplatků na jedné či druhé straně. Vhodným kompromisem by dle uskupení naopak měla být jednotná podpora obou technologií v podobě nejméně padesátiprocentního odpuštění od poplatku za PoZE.

Asociace chce napravit chyby v komunikaci s domácnostmi

Asociace současně připravuje vlastní intenzivní komunikaci na majitele tepelných čerpadel, ty, kdo o nich uvažují, i prodejce. „Vnímáme, že informace v médiích o provozních nákladech TČ jsou zkreslené a ne zcela exaktní, jedná se přitom o významný zdroj snižující energetickou náročnost každé domácnosti, firmy nebo obce,“ uvádí předseda Asociace Radek Červín.

Asociace zastává názor, že tepelné čerpadlo je stále výhodnější než plynový zdroj vytápění (viz tabulka níže), nicméně bude klást důraz na obnovení historické výhodnosti sazby d57D, která byla právě za účelem podpory tepelných čerpadel vytvořena. Po zásahu ERÚ totiž výhodnost této sazby praktiky vymizela.

RD 7 kW, 3 OS RD 12 kW, 3 OS
2023 2024 2023 2024
spotřeba elektřiny VYT + TV (TČ) 6 9,3 MWh
celková cena elektřiny (regul. + obchod.) 4 958 5 989 4 714 5 703 Kč/MWh
navýšení ceny 0,21 0,21 %
celková cena za spotřebovanou elektřinu 29 748 35 934 43 840 53 038
spotřeba plynu VYT + TV 17 28 MWh
celková cena plynu (regul. + obchod.) 2 331 2 603 2 205 2 447 Kč/MWh
navýšení ceny 0,12 0,11 %
celková cena za spotřebovaný plyn 39 627 44 251 61 740 68 516

rozdíl ceny elektřina/plyn 9 879 8 317 17 900 15 478
poměr ceny 2,13 2,3 2,14 2,33

Nedostatky v dosavadní komunikaci podle asociace dokládají loňské statistiky dotací směřovaných na tepelná čerpadla. Jejich počet sice mírně vzrostl, domácnosti jsou ale často nuceny pořizovat ty nejlevnější výrobky, jejichž kvalita i výkon vzbuzují pochyby i řadu stížností. V letošním roce se pak k problému přidává i nepodpora ze strany ERÚ.

„Jsou to právě dva roky, co se pro nás energetická budoucnost Česka měla stát prioritou. Hovořili jsme o maximální podpoře obnovitelných zdrojů i o tom, že stát bude sledovat jejich udržitelnost. V Česku se zatím ale můžeme chlubit především tím, že nejrychleji v EU plníme zásobníky plynu. Přesto věřím, že ministerstvo i další instituce za svými původními předsevzetími dál stojí,“ dodává Červín.

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ