Podpora mělké geotermie

Datum: 19.9.2022
V letošním roce, vzhledem k situaci kolem vývoje cen energií a v kontextu událostí na Ukrajině, se zástupci Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) v rámci členství v Komoře obnovitelných zdrojů (KOZE) zúčastnili několika pracovních setkání a online konferencí.

V rámci pracovních diskusí probíhala téměř každodenní emailová komunikace, popřípadě videokonference. Setkání se zúčastňovali zástupci AVTČ, KOZE, České geologické služby (ČGS), Českého báňského úřadu (ČBÚ), Ekowatt, České vysoké učení technické (ČVUT), Geofyzikální ústav akademie věd ČR (AV ČR), Ministerstev MŽP, MPO, Státní fond životního prostředí (SFŽP),..

Výsledky jednání mezi výše jmenovanými subjekty, která probíhala cca 4 měsíce, byla prezentace pracovní verze v sídle KOZE 13.6.2022, v příjemných prostorech ve Sněmovní ulici, kam byli pozvání zástupci jednotlivých ministerstvech a úřadů a kde byli souhrnně prezentovány pracovní verze jednotlivých dokumentů. Strategický dokument byl prezentován pod názvem - Země má energie na rozdávání – proč ji využíváme tak málo a jak to změnit? Shrnutí a doporučení pro rozvoj geotermální energetiky v ČR. Následovalo představení tohoto strategického dokumentu před novináři, tisková zpráva byla připravena a následně vydána 16.6.2022. Dále byla zpráva v pracovní verzi rozeslána na příslušná Ministerstva ke konzultaci, výsledný text bude zveřejněn na stránkách AVTČ. Je potěšující zprávou, že jednotlivé sekce na Ministerstvech nahlíží tuto společnou aktivitu pod hlavičkou KOZE jako perspektivní, následně proběhlo i separátní jednání AVTČ se zástupci MŽP a bylo shledáno, že AVTČ je vnímána jako partner pro Ministerstva ať již jako samostatný subjekt nebo v rámci KOZE. V rámci těchto jednání již AVTČ diskutuje možnost úpravy dílčích legislativních ustanovení s cílem zjednodušit poměrně složitý povolovací proces mělkých geotermálních systémů.

Záznamy z kulatého stolu jednání ve Sněmovní ulici:                                                    https://drive.google.com/drive/folders/1SfKj1So88xLwCU98f0qwPTih0oZr17tx?usp=sharing

 V rámci těchto jednání jsme měli možnost se vyjádřit a být konzultanty v rámci grantu TAČR Théta, na kterém pracuje ČGS a AV ČR. Projekt bude v brzké době presentován pod názvem Perspektivy rozvoje geotermální energie v ČR: https://drive.google.com/file/d/1E-z_lMPs_2kqjrDiwRtyLqV-ul3pgkcF/view?usp=sharing

Zde jsme se snažili poskytovat odborné konzultace a postřehy z praxe a presentovat konkrétní stanoviska AVTČ, zejména k rozdělení geotermální energie na tzv. mělkou a hlubokou.

Následně zástupci AVTČ přispěli i do debaty ohledně Role mělké geotermální energie v transformaci teplárenství, kterou koordinoval p. Petr Holub /Budovy 21/Buildings 21 a dával tak podněty ostatním zájmovým skupinám, např. Teplárenskému sdružení České republiky.

Podpora pro geotermální systémy se zohledněním průběhu diskuse výše jmenovaných subjektů zazněla dále z úst Antonina Tyma z ČGS, kdy poskytl rozhovor do pořadu Rozstřel (iDnes): https://tv.idnes.cz/rozstrel/rozstrel-antonin-tym-cely-zaznam.V220628_134224_idnestv_jaha

 Zpracoval: Pavel Cihelka, mělká geotermie

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ