AVTČ pokračuje v dialozích s MPO, MŽP a SFŽP

Datum: 19.9.2022
Zástupci AVTČ kontinuálně pokračují ve spolupráci s podporou KOZE v dialozích s MPO, MŽP a SFŽP o aktuální či připravované legislativě, která má přímý vliv na TČ a o probíhajících i plánovaných dotačních programech, které podporují i TČ.

Ve státech EU se v tomto roce dlouhodobě připravuje novela Nařízení 517/2014 o F plynech, ke které se po jejím zveřejnění vyjadřují evropské i místní průmyslové asociace. I mezinárodní EHPA, jejíž jsme členy, vydala stanovisko k návrhu novely. Toto evropské stanovisko, které zástupci AVTČ představili MŽP, je v souladu s veřejným stanoviskem spolupracující SCHKT.

Pokračují jednání a debaty se SFŽP o dotačních programech pro TČ v rámci NZU a Kotlíkových dotací v OPŽP 2021-2027. Postupně bude docházet k dalším úpravám těchto programů a je nutné být nedílnou součástí tohoto dialogu. Na konci srpna se uzavřel příjem žádostí v 1. výzvě kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Ještě před uzavřením jsme diskutovali se SFŽP o nutném kontinuálním pokračování a podobě této klíčové dotace. MŽP kotlíkové dotace pro všechny kraje ČR vyhlásilo v únoru letošního roku a první žádosti fyzických osob začaly kraje postupně přijímat ve své režii od května tohoto roku. Ještě letos rezort nabídne krajům další peníze na pokračování tohoto úspěšného programu. Prioritou MŽP je zároveň odklon od fosilních zdrojů, od ruského plynu. Intenzivně proto možnost podpory TČ i pro domácnosti využívající plyn vyjednávají s Evropskou komisí, chtěli by takovou podporu nabídnout v příštím roce. První na řadě by byly opět nízkopříjmové domácnosti. Byli jsme požádáni o odborný dialog nad budoucím stanovováním konkrétních podmínek pokračování programu.

SFŽP by s AVTČ rádo spolupracovalo i na sestavení odborných rad pro koncového zákazníka při poptávce TČ, aby byl po své volbě spokojen s výběrem technologie a dotace tak vedla k jím očekávanému výsledku. Zahájili jsme práce na tomto dokumentu, který bude propojovat spolupráci SFŽP s AVTČ.

SFŽP diskutovalo s KOZE a AVTČ o smyslu, nastavení a budoucnosti SVT, aby plnili původní účel omezení nevhodných výrobků. Jednání budou i nadále pokračovat.

SFŽP zveřejnilo metodiku kalkulace podpory prostřednictvím jednotkových nákladů, která je v OPŽP 2021+ použita také pro OZE včetně TČ ve veřejných budovách. Materiál byl zveřejněn na webových stránkách OPŽP a vychází z Přílohy 1 Programového dokumentu tohoto operačního programu, schváleného Evropskou komisí. Cílem probíhající výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. Tuto výzvu jsme ve spolupráci s KOZE rovněž v průběhu postupně připomínkovali s cílem na maximální možné zahrnutí TČ do podporovaných zdrojů.

Přes KOZE nadále komunikujeme se státní správou význam změny těchto zásadních legislativních parametrů, které mají majoritní dopad na TČ:

  • Zákon o hospodaření energií, vyhláška o energetické náročnosti budov - Snížení faktoru primární energie pro elektřinu na 2,1 (EU PEFel – dle posledního návrhu směrnice EPBD ) a zavedení pravidelné aktualizace dle aktuálního energetického mixu.

  • Vyhláška o energetickém auditu - Snížení emisního faktoru elektřiny na nižší úroveň dle reálné hodnoty stávajícího energetického mixu dle MPO.
 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ