Upozornění pro členy AVTČ – novela vodního zákona!

Datum: 1.1.2019
Od 1.1.2019 začíná platit novela Vodního zákona vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2018 Sb.

Od 1.1.2019 začíná platit novela Vodního zákona vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2018 Sb.

V souvislosti s touto novelou se mění režim povolování průzkumných vrtů jak na tepelná čerpadla země-voda tak na jímací vrty pro tepelná čerpadla voda-voda a i vrtané studny. Nově bude vyžadován před realizací průzkumných vrtů, které se plánují k následnému využití pro jímání podzemní vody nebo využití energetického potenciálu podzemních vod souhlas vodoprávního úřadu.

Tato změna zákona má za cíl zamezit nelegálnímu provádění vrtů pro tepelná čerpadla a jímacích vrtů vydávaných za průzkumné vrty bez splnění zákonných požadavků. Pro členy AVTČ a ostatní firmy, které postupovali v souladu s platnou legislativou a metodickými pokyny AVTČ tato změna nepřinese významnější komplikace.

Doporučujeme členům AVTČ se s novelou vodního zákona seznámit. Případné dotazy lze směřovat na metodickou komisy vrtné sekce AVTČ přes info@avtc.cz. Přesné prováděcí pokyny k tomuto nařízení zatím nejsou k dispozici. Po zavedení ustálené praxe AVTČ vydá příslušné metodické pokyny na svých stránkách.

Metodická komise VS AVTČ, 12/2018

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ