VALNÁ HROMADA AVTČ 31.5.2018

Datum: 6.6.2018
Dne 31.5. 2018 proběhla od 10 hodin v Humpolci v konferenčním sále hotelu Kotyza řádná valná hromada Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Program: 

 • Zahájení, schválení programu jednání
 • Volba orgánů Valné hromady (zapisovatel, komise mandátová a volební, návrhová)
 • Zpráva o činnosti za rok 2017
 • Zpráva o hospodaření za rok 2017
 • Zpráva dozorčí rady
 • Zprávy vedoucích sekcí o činnosti a plán na příští období
 • Různé, vystoupení hostů, diskuze
 • Závěr Valné hromady a usnesení

 

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

 • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
 • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
 • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
 • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ