VYPSÁN NOVÝ TERMÍN KURZU NAKLÁDÁNÍ S CHLADIVY - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY NA F-PLYNY

Datum: 14.9.2017
Asociace pro využití tepelných čerpadel ve spolupráci se Svazem chladící a klimatizační techniky vypisuje na 18. -20. 10. 2017 další termín Kurzu nakládání s chladivy zakončené zkouškou dle nařízení 2015/2067 pro zacházení s regulovanými látkami a F-plyny.

Kurz je určen primárně členům asociace, kteří si chtějí doplnit základní kvalifikaci v oboru chladící techniky, klimatizací a tepelných čerpadel.

Náplň kurzu:

18. 10. – teorie
Chladicí okruh (termodynamické procesy, druhy a typy chladicích zařízení)
Součásti chladicích okruhů (typy, funkce)
Chladiva a oleje (základní vlastnosti, zeotropy, azeotropy, manipulace a bezpečnost)
Potrubní systémy, izolace
Legislativa a normy  

19.10. – praxe
Zásady manipulace s chladivy, servisními a měřicími přístroji a nářadím
Uvádění zařízení do provozu (zkoušky těsnosti přetlakem, vakuem, plnění chladiva, provozní zkouška)
Základní servis a údržba (diagnostika závad elektrické i chladivové, kontrola správného chodu zařízení, pravidelná údržba)
Kontrola těsnosti – revize (zásady správného provedení pravidelných kontrol těsnosti chladicího okruhu)

20.10. – certifikační zkouška

Cena za školení činí 4000 Kč bez DPH, cena za certifikační zkoušku pro účastníky kurzu  1000 Kč.

Kurz bude probíhat ve školícím středicku SCHKT v Praze Libni.

V případě zájmu pište, prosím, na e-mail:  valaskova@avtc.cz

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ