VALNÁ HROMADA AVTČ dne 13.6.2017

Datum: 23.5.2017
Správní rada AVTČ svolává řádnou valnou hromadu na úterý 13.6.2017 od 10.00 h v Konferenčním centru VŠCHT Praha -Kunratice.


 

POZVÁNKA

na Valnou hromadu

Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ)

 

Správní rada AVTČ svolává řádnou valnou hromadu

na základě bodu 2., článku VI. stanov,

 

KDY:           v úterý dne 13. června 2017 od 10.00 hodin

                  prezence od 9.30 hodin

 

KDE:           Konferenční centrum VŠCHT

                     Kolej Sázava

                     Chemická 952, 148 00 Praha 4 - Kunratice

 

Program:

 

 • Zahájení, schválení programu jednání
 • Volba orgánů Valné hromady (zapisovatel, komise mandátová a volební, návrhová)
 • Zpráva o činnosti za rok 2016
 • Zpráva o hospodaření za rok 2016
 • Zpráva dozorčí rady
 • Zprávy vedoucích sekcí o činnosti a plán na příští období
 • Různé, vystoupení hostů, diskuze
 • Závěr Valné hromady a usnesení
 • Oběd

 

Účast na valné hromadě patří k základním právům a povinnostem člena.

                                  

                                                                                  Ing. Tomáš Straka, Ph.D.

                                                                                   předseda správní rady     

 

 

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

 • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
 • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
 • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
 • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ