Instalatéři tepelných čerpadel nepropásněte!

obrázek
Možná někteří z vás ještě nevíte o povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb., která udává pracovníkům instalujícím tepelná čerpadla složit zkoušky.

Zkoušky je možné složit u autorizované osoby, kterou je i Asociace pro využití tepelných čerpadel v oboru tepelných čerpadel. AVTČ je autorizována podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 406 Sb (kód: 26-074-M) - Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.

Podrobnosti jsou zde :

Termín konání zkoušek: 6. ledna 2016 od 10 hodin
Místo konání:  Střední polytechnická škola Brno (Jílová 36, Brno)

Velmi důležité upozornění souvisí s tím, že pokud je na instalované tepelné čerpadlo poskytnutá dotace ze "státních" finančních prostředků, je nutno, aby bylo doloženo, že instalace byla provedena právě odborníkem, který má osvědčení o tom, že úspěšně složil předepsanou zkoušku. V případě, že to takto nebude, dotace žadateli nebudou vyplaceny. Zákon dokonce stanovuje sankce jak pro objednatele, tak pro dodavatele, pokud nebudou splněny povinnosti ze zákona vyplývající.

S vědomím toho, že vlastně v současné době není vůle, aby tento právní předpis byl změněn, nezbývá, než se složení zkoušky podrobit.

Požadavky na zkoušku:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-805-Instalater_soustav_s_tepelnymi_cerpadly_a_melkych_geotermalnich_systemu

Uchazeč předloží u zkoušky:

* buď výuční list v oboru topenář, nebo elektromechanik pro zařízení a přístroje se specializací pro chladicí a klimatizační techniku * nebo střední odborné vzdělání technického směru
* nebo vyšší odborné vzdělání technického směru
* nebo vysokoškolské vzdělání technického směru
* nebo uznání dosažené profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Další podrobnosti získáte mailem - education.avtc@email.cz, nebo info@avtc.cz.

Cena zkoušky je 5000 Kč (nejsme plátci DPH).

Přihlášku ke zkoušce neleznete v příloze níže. Vyplněnou (nejlépe rovnou ve Wordu) zašlete na info@avtc.cz.

A jak to vypadalo na minulé zkoušce najdete také níže:

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ