Přednášky - PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2015

Datum: 10.2.2015
2. ročník odborné konference se konal 1.–2. 4. 2015 v Hotelu Vista Dolní Morava. Konference se zaměřila na dva aktuální okruhy - „SUCHO“ (Jak řešit nedostatek podzemní vody způsobený vlivem klimatického sucha a „ZEMSKÉ TEPLO“ (Jak řešit střet zájmů Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana podzemní vody).

AVTČ byl  odborným garantem odborného pogramu v čtvrtek  dne 2.4.2015 v dopoledním bloku.

Podrobnosti o konferenci naleznete zde

Přednášky na konferenci:

RNDr. Hana Prchalová:
Sucho a nedostatek vody – Evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Eva Soukalová, CSc.:
Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách 
     
RNDr. Josef Datel Ph.D., Ing. Anna Hrabánková:
Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech

Ing. Radek Vlnas:
Přesnost pozorování změn hydrologické bilance z hlediska bilancování využitelných vodních zdrojů

Adam Vizina  Ph.D.:
Vyhodnocení četnosti suchých období v ČR v podmínkách klimatické změny

Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.:
Hydraulické modely jako nástroj k prognózám vlivu meteorologického sucha na stav zásob podzemní vody

Mgr. Hana Semíková:
Metoda pulzního hydraulického štěpení hornin pro účely zeefektivnění jímání podzemní vody nebo zemského tepla

RNDr. Svatopluk Šeda:
Systémová opatření vedoucí k zmírňování nedostatku vody vlivem sucha

RNDr. Zbyněk Hrkal, Ph.D.: 
Řízená umělá infiltrace jako nástroj proti suchu i povodním – její perspektivy v České republice

Mgr. Marek Skalický:
Umělá infiltrace lokality Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Ing. Jiří Novák, Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.:
Jednotlivé podoby sucha a jejich dopady na vodárenské zdroje na Moravě

 Ing. Josef Slováček:
Tepelná čerpadla na českém trhu a jejich perspektiva

Ing. Arch. Pavel Cihelka:
Vrty pro tepelná čerpadla země-voda a voda-voda. Projekt, realizace, současná legislativa

Mgr. Michal Havlík:
Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů

RNDr. Svatopluk Šeda:
Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana vodárensky využívaných vodních zdrojů

Pořadatelé:
OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

 

Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Asociace pro využití tepelných čerpadel

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ