Certifikace montážních firem

Datum: 4.12.2014
obrázek
Pro usnadnění výběru, kde nalézt odborně vyškolené montážní pracovníky s ověřenými, správně provedenými instalacemi, spolehlivých kvalitních tepelných čerpadel, zavádí AVTČ titul

CERTIFIKOVANÁ MONTÁŽNÍ FIRMA PRO INSTALACE TEPENÝCH ČERPADEL

Tepelná čerpadla se u nás rozšířila natolik, že jsou dnes běžným tepelným zdrojem pro vytápění. Především v rodinných domech mají své uplatnění, kde je jich nainstalováno přes 70 000 a jejich počet meziročně vrůstá.
Aby tento trend i nadále pokračoval, přichází Asociace pro využití tepelných čerpadel s dalším opatřením, aby zájemcům o pořízení tepelného čerpadla usnadnila jejich správný výběr
 
Před přidělením tohoto označení musí žadatel prokázat, dle stanovených pravidel, že splňuje vysokou odbornost a doložit praktické zkušenosti ze svých již zrealizovaných instalací. Objektivita je zabezpečena a ověřuje se zpětnou kontrolou spokojenosti u zákazníků nezávislým akreditačním subjektem a teprve po kladném výsledku je titul, s časově omezenou platností, přidělen.
Zavedení této certifikace je dalším krokem k podpoře rozvoje instalací kvalitních tepelných
čerpadel odborně způsobilými firmami, neboť platí:

 Kvalitní tepelné čerpadlo, odborně nainstalované, je zárukou spokojenosti zákazníka

Seznam držitelů platného prestižního Certifikátu montážních firem TČ je uveden na webových stránkách
www.avtc.cz.
V rámci prezentační činnosti AVTČ je dáván tento seznam  k disposici zájemcům na akcích, jako jsou výstavy, přednášky, semináře a školení.
Podrobnosti o hodnocení naleznete zde, nebo v příloze.
Pokud chcete získat tento certifikát, je možné se ihned přihlásit.
Stačí vyplnit následující přihlašovací formulář:

Certifikovaná montážní firma pro instalace tepelných čerpadel

 - takto označené údaje jsou povinné

required
 
required

Podmínky certifikace firem (PDF 322 kB)
 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ