Valná hromada

Datum: 28.3.2013
obrázek
Jednání Valné hromady se koná ve středu dne 15. dubna 2015, od 10.00 hodin v konferenčním sále Akademického klubu České zemědělské univerzity v Praze. Zveme všechny členy i na večerní neformální setkání s možnosti navázání neformálních kontaktů pro výměnu zkušeností členů AVTČ navzájem.

Program:      

Zahájení, schválení programu jednání
Volba orgánů Valné hromady (zapisovatel, komise mandátová a volební, návrhová)
Zpráva o činnosti za rok 2014
Zpráva o hospodaření za rok 2014
Zpráva dozorčí rady
Zprávy vedoucích sekcí o činností a plán na příští období
Doplňující volby správní rady a dozorčí rady
Plán práce na příští období
Různé, vystoupení hostů
Diskuse
Závěr Valné hromady a usnesení

 
 
 
Pozvánka na VH (PDF 202 kB)
Návratka 2015 (DOC 29 kB)
 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ