Přednášky na výstavě FOR THERM 2012

Datum: 14.11.2012

Tepelné čerpadlo – energetický zdroj ekologický i ekonomický
Odborný seminář v rámci veletrhů For Arch a For Therm 2012
Místo konání: přednáškový sál ve vstupní hale č 3
Datum: 20. 9. 2012
Pod záštitou AVTČ


Tepelné čerpadlo na trhu v ČR a EU.
Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ.

Jak se orientovat v široké nabídce a doporučené dimenzování systémů TČ
Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ

SZU
Milan Bašta - Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Srovnání zemních a vzduchových tepelných čerpadel
Filip Hofman, - PZP HEATING a.s.

Tepelné čerpadlo a otopná soustava
Ing. Tomáš Straka Ph.D – Regulus spol,s.r.o.

Optimální dimenzování a životnost tepelných čerpadel
Ing. David Šafránek - Stiebel Eltron, spol. s r.o..

Ventilační tepelná čerpadla – řízené větrání ohřev vody TUV a topení pro nízkoenergetické domy.
Roman Bubeník - NIBE ENERGY SYSTEMS

Montáž tepelného čerpadla v 7 krocích
Ing. Jiří Plaček, - Bosch Termotechnika s.r.o

Ekonomika provozu tepelných čerpadel a praktické zkušenosti.
Ing. Jakub Kirchner - Tepelná čerpadla IVT, s.r.o

Požadavky na primární okruhy při návrhu tepelných čerpadel
Milan Trs - Gerotop, s.r.o.

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly v kombinaci s plošnými systémy
Ing. Smrž - Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ