Ověření stížností na tepelné čerpadlo HOT JET

Datum: 2.10.2012
Asociace pro využití tepelných čerpadel, dostala v minulém období několik stížností od svých členů, kteří poukazovali na možnou klamavou reklamní kampaň společnosti HOTJET CZ s.r.o., srovnávající tepelné čerpadlo vzduch/voda HOTJET 11ASK s konkurenčními výrobky na českém trhu

Rozdíl mezi deklarovanými a reálnými parametry tepelného čerpadla HOTJET 11ASK

Asociace pro využití tepelných čerpadel, dostala v minulém období několik stížností od svých členů, kteří poukazovali na možnou klamavou reklamní kampaň společnosti HOTJET CZ s.r.o., srovnávající tepelné čerpadlo vzduch/voda HOTJET 11ASK s konkurenčními výrobky na českém trhu. V červnu letošního roku se Asociaci naskytla možnost prověřit ve zkušebně parametry tohoto tepelného čerpadla, které bylo čerstvě dodané od výrobce a čekalo na instalaci u zákazníka.   

Zmíněná reklamní kampaň byla vedena se sloganem „HOTJET v topných faktorech položil konkurenci na lopatky“ a je v ní prezentována tabulka s  topnými faktory tepelného čerpadla HOTJET 11ASK a deseti konkurenčních výrobků.  U tepelného čerpadla HOTJET je zde uváděn topný faktor 3,96 (2/35°C, EN14 511), který je vyšší než u všech konkurenčních výrobků.  Tabulka je doplněna informací, že parametry HOTJET 11ASK byly naměřené v akreditované zkušebně podle normy EN 14511. Společnost HOTJET byla následně vyzvána k podání informace, která akreditovaná zkušebna tyto hodnoty naměřila. Vedení společnosti HOTJET, ale opakovaně odmítlo tuto informaci jednoduše poskytnout.  

 Asociace pro využití tepelných čerpadel tedy požádala o provedení měření výkonu a topného faktoru Strojírenský zkušební ústav v Brně. Ten je jednou z dvanácti zkušeben tepelných čerpadel v Evropě, které jsou schválené Evropskou asociací tepelných čerpadel EHPA.

 Přehled parametrů prezentovaných společností HOTJET v reklamních materiálech, technické dokumentaci, na štítku tepelného čerpadla a skutečně naměřené hodnoty jsou přehledně seřazeny v tabulce:

 

 

Výkon a topný faktor HOTJET 11ASK

Parametry

EN 14511

Tabulka HOTJET -porovnání s konkurencí 

Katalog HOTJET

Štítek tepelného čerpadla  11ASK

Měření SZÚ,s.p.  Brno

A7/W35

 

Tepelný výkon

11,67 kW

11,4 kW

9,3 kW

9,459 kW

Topný faktor

4,52

4,4

3,8

3,272

A2/W35

 

Tepelný výkon

10,12 kW

9,9 kW

8,6 kW

7,973 kW

Topný faktor

3,96

3,8

3,6

2,786

 

Z uvedených hodnot je zřejmé, že společnost HOTJET v reklamních kampaních deklaruje až o 25% vyšší výkon a o 19 % vyšší topný faktor než je uvedeno na štítku tepelného čerpadla, které nakonec dodala zákazníkovi.

 proti hodnotám naměřeným ve Strojírenském zkušebním ústavu, deklaruje HOTJET v reklamních materiálech vyšší výkon až o 27 % a vyšší topný faktor až o 42 %. Hodnoty výkonu uvedené na štítku tepelného čerpadla sice korespondují s naměřenými hodnotami, ale hodnoty topného faktoru jsou i zde uvedeny až o 29 % vyšší než bylo skutečně naměřeno.

 Pokud by si zákazník toto změřené tepelné čerpadlo HOTJET 11ASK instaloval, jeho výkon by byl přibližně o 2 kW nižší, než je uvedeno v dokumentaci. Při správném dimenzování by tak tepelné čerpadlo nestíhalo v zimě dům samo vytopit. Spotřeba elektřiny by byla oproti hodnotám deklarovaným v reklamních materiálech vyšší o více než 40 %, což za dobu životnosti tepelného čerpadla představuje částku přesahující 100 000 Kč.     

Tepelné čerpadlo bylo po provedeném měření reklamováno u výrobce s tím, že jeho parametry nedosahují hodnot uvedených v dokumentaci a v kupní smlouvě.

Autor:

Asociace pro využití tepelných čerpadel

Článek ke stažení je zde.

www.avtc.cz

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

  • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
  • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
  • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
  • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ