Značka kvality Q

Asociace pro využití tepelných čerpadel
zaštiťuje a propaguje evropskou značku kvality tepelných čerpadel Q, pro tepelná čerpadla prodávaná na našem trhu.

Značka kvality Q

Databáze pridělených značek kvality zde

Seznam zkušeben registrovaných v EHPA

O Značce kvality

Značka kvality EHPA  - štítek kvality pro tepelná čerpadla má historický základ v činnosti sdružení tepelných čerpadel zemí Německa, Rakouska a Švýcarska, kdy vznikla potřeba vytvořit společný soubor požadavků na zajištění kvality výrobků a služeb pro tepelná čerpadla (označení kvality D-A-CH pro německy mluvící země).

Myšlenka byla dále rozvíjena v Evropské asociaci tepelných čerpadel - EHPA, která v současné době sdružuje 21 zemí a neustále se rozšiřuje. Za účelem zohlednění tohoto vývoje, bylo pro společenství EHPA označení kvality D-A-CH postupně nahrazeno značkou kvality EHPA. Kromě zakládajících zemí je již v současné době značka kvality přidělována v dalších zemích, ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku a od letošního roku také na Slovensku a v České republice.

Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), jako zakládající člen EHPA, vytvořila podle pravidel EHPA národní komisi, která je oprávněna udělovat značku kvality platnou v České republice.

Značka kvality může být přiznána tepelným čerpadlům pro vytápění s elektrickým pohonem, s ohřevem nebo bez ohřevu TV, s tepelným výkonem do 100 kW, kde tepelná energie je odebírána ze vzduchu, země nebo vody.

 

„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériích, může úspěšně napomoci dalšímu rozvoji rostoucího trhu tepelných čerpadel a to zejména tím, že:

 • Poskytuje spotřebiteli jistotu, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry
 • Potvrzuje, že dovozce nebo výrobce poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť.
 • Je podkladem pro přidělování dotací a podpor na tepelná čerpadla.
 • Odděluje na trhu prověřené značky tepelných čerpadel a značky, u kterých nejsou udávané paramerty nezávisle kontrolovámy .

Pro přidělení značky kvality EHPA musí tepelné čerpadlo splňovat kritéria testu EHPA a distributor musí splňovat tyto klíčové požadavky.

 1. shoda všech hlavních komponentů a soulad s mezinárodními a vnitrostátními předpisy a nařízeními (CE).
 2. hodnoty efektivnosti, určené podle zkušebních předpisů EHPA pro tepelné čerpadlo, musí splňovat následující minimální požadavky.

          Minimální požadavky sezónního topného faktoru (SCOP) pro tepelná čerpadla pro vytápění      vnitřních prostorů pro průměrné klima a nízkoteplotní aplikaci:

 • země – voda                           4,10
 • voda – voda                            4,10
 • vzduch – voda                         3,50
 • přímý výpar – voda                  4,10
 • vzduch – vzduch                      3,40

         Pro tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody není požadavek minima topného faktoru stanoven.     Jediným požadavkem je dosažení minimální referenční teploty topné vody 52°C.

 1. Doložení hladiny akustického výkonu.
 2. Existence prodejní sítě, technické podpory a servisu.
 3. Dokumentace k tepelnému čerpadlu v českém jazyce.
 4. Existence servisní sítě s 24 hodinovou reakční dobou.
 5. Dvouletá plná záruka se závazkem dodávek náhradních dílů po dobu nejméně deseti let.


Úplný seznam certifikovaných tepelných čerpadel, označených značkou kvality EHPA, bude postupně k dispozici a aktualizován na stránkách www.avtc.cz, v sekci "databáze".

Ceny platné za přidělení značky kvality uvedené v dokumentaci a pravidlech  EHPA jsou zde.

Žádost o přidělení značky kvality na tepelná čerpadla naleznete zde.

 

Doporučená tepelná čerpadla

Neriskujte a vybírejte si tepelná čerpadla se značkou kvality Q.

Seznam prověřených tepelných čerpadel

Vzdělávací program AVTČ

Využijte zkušeností předních odborníků na tepelná čerpadla a přihlašte se na některé z našich odborných školení.

Odborná školení AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel

 • Jediná profesní ogranizace v oboru tepelných čerpadel
 • Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel v České republice
 • 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel, dodávají členové AVTČ
 • Člen evropské asociace tepelných čerpadel
Více o AVTČ