Test lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet dolor amet

Asociace pro využití tepelných čerpadel obdržela za poslední tři měsíce více než padesátku dotazů s žádostí o vysvětlení nového přístupu státu k majitelům tepelných čerpadel. Pochybnosti o budoucnosti úsporné a ekologické technologie a o její podpoře v Česku totiž vzbuzuje nový přístup ERÚ. Letošní poplatky v regulované složce ceny elektřiny se totiž právě majitelům tepelných čerpadel navýšily ze všech nejvíce a Úřad na jejich námitky zatím nereaguje. Asociace přesto přichází s žádostí o 50% odpuštění poplatků za OZE těm, kdo do úspor investovali a zvýhodnění sazby d57D pro majitele tepelných čerpadel.

„Přístup Energetického regulačního úřadu vzbudil pozdvižení ihned po oznámení letošních cen regulované části elektřiny. Téměř tři měsíce se tedy snažíme upozorňovat na možné dopady přístupu, dle kterého mají na obnovitelné zdroje nejvíce doplácet ti, kdo do nich sami nejvíce investují, zatím ale nevidíme snahu ani o hledání kompromisu,“ upozorňuje předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel Radek Červín. Asociace a výrobci dle něj ale roli státu nahradit nedokáží. V reakci na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu ze 23. ledna se proto rozhodla na MPO obrátit s žádostí o jednání a společně se teď chtějí pokusit cenovou politiku úřadu zvrátit.

Vedení asociace upozorňuje, že rozumí potřebě do rozpočtu finance získat – platby za PoZE nelze plně hradit z Modernizačního fondu a dlouhodobě proto dvě třetiny z nich nesou soukromé firmy, OSVČ a domácnosti. Oponuje ale argumentaci, která staví majitele tepelných čerpadel proti těm, kdo investovali do solárních panelů, a varuje že namísto toho, aby ERÚ více podporovalo maximální efektivitu spočívající v kombinaci technologií, vyhrožuje navyšováním poplatků na jedné či druhé straně. Vhodným kompromisem by dle uskupení naopak měla být jednotná podpora obou technologií v podobě nejméně padesátiprocentního odpuštění od poplatku za PoZE.

Asociace chce napravit chyby v komunikaci s domácnostmi

Asociace současně připravuje vlastní intenzivní komunikaci na majitele tepelných čerpadel, ty, kdo o nich uvažují, i prodejce. „Vnímáme, že informace v médiích o provozních nákladech TČ jsou zkreslené a ne zcela exaktní, jedná se přitom o významný zdroj snižující energetickou náročnost každé domácnosti, firmy nebo obce,“ uvádí předseda Asociace Radek Červín.

Asociace zastává názor, že tepelné čerpadlo je stále výhodnější než plynový zdroj vytápění (viz tabulka níže), nicméně bude klást důraz na obnovení historické výhodnosti sazby d57D, která byla právě za účelem podpory tepelných čerpadel vytvořena. Po zásahu ERÚ totiž výhodnost této sazby praktiky vymizela.

 

Další aktuality

Test2 lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet dolor amet

Asociace pro využití tepelných čerpadel obdržela za poslední tři měsíce více než padesátku dotazů s žádostí o vysvětlení nového přístupu státu k majitelům tepelných čerpadel. Pochybnosti o budoucnosti úsporné a ekologické technologie a o její podpoře v Česku totiž vzbuzuje nový přístup ERÚ. Letošní poplatky v regulované složce ceny elektřiny se totiž právě majitelům tepelných čerpadel navýšily

Learn more

Test3 lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet lorem ipsum sit dolor amet dolor amet

Asociace pro využití tepelných čerpadel obdržela za poslední tři měsíce více než padesátku dotazů s žádostí o vysvětlení nového přístupu státu k majitelům tepelných čerpadel. Pochybnosti o budoucnosti úsporné a ekologické technologie a o její podpoře v Česku totiž vzbuzuje nový přístup ERÚ. Letošní poplatky v regulované složce ceny elektřiny se totiž právě majitelům tepelných čerpadel navýšily

Learn more